Heeft u naar aanleiding van de behandeling een klacht? Dan kunt u zich in eerste instantie richten tot mij. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kan hier een oplossing voor worden gezocht. Komt u er met mij niet uit dan kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Osteopathie Federatie.